Informacije o dostavi

S obzirom da priroda robe i usluga koje pružamo ne omogućava da cijena dostave bude razumno izračunata unaprijed, cijena dostave se formira na upit prije narudžbe ili nakon realizacije narudžbe, te će iznos dostave biti nadodan na ukupan iznos narudžbe.